Ústav jazykových a kulturních studií prošel od roku 2013 kompletní restrukturalizací. V současné době patří k jedněm z nejprogresivnějších oddělení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Zaměstanci ústavu se primárně věnují výuce cizích jazyků (angličtiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny) moderními interaktivními metodami za podpory rodilých mluvčích z Nigérie, Peru, Maroka a Běloruska. Vedle toho soustředují svou pozornost na vědecko-výzkumnou a publikační činnost.

Ústav jazykových a kulturních studií se primárně zaměřuje na tzv. interkulturní studia (cross-cultural studies). Kromě důrazu na interdisciplinární aspekt si výzkum na ústavu klade maximální nároky na aktuálnost, exaktnost a metodologickou správnost prováděných šetření.

Tematicky se výzkum na Ústavu jazykových a kulturních studií v současnosti soustřeďuje na glokalizaci tradiční amazonské medicíny a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách, na vliv nadměrné konzumace cukru na kognitivní funkce univerzitních studentů a otázky potravinové bezpečnosti. 

V rámci výzkumných projektů jsou na ústavu zpracovávány cizojazyčné odborné publikace, které vycházejí v edici Folia Universitatis a domácích i zahraničních odborných periodikách. Zaměstnanci ústavu se pravidelně účastní mezinárodních konferencí v České republice i zahraničí.

V budoucnu hodláme posilovat zejména mezinárodní a interdisciplinární stránku vědecko-výzkumné práce, spoluúčast na výzkumech se zahraničními partnery z akademického i neziskového sektoru a experty z oborů přírodních věd.

Partnerské instituce ústavu pocházejí z různých zemí světa (Peru, Nikaragua, Kolumbie, Zambie, Jihoafrická republika aj.). Odkazy na jejich stránky uvádíme níže.

 

Partneři ústavu

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2016

Odpovědnost za stránku:

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.