Ústav jazykových a kulturních studií prošel od roku 2013 kompletní restrukturalizací. V současné době patří k jedněm z nejprogresivnějších oddělení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Zaměstanci ústavu se primárně věnují výuce cizích jazyků (angličtiny, španělštiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny) moderními interaktivními metodami za podpory rodilých mluvčích z Nigérie, Peru, Maroka a Běloruska. Vedle toho soustředují svou pozornost na vědecko-výzkumnou a publikační činnost.

Ústav jazykových a kulturních studií se primárně zaměřuje na tzv. interkulturní studia (cross-cultural studies). Kromě důrazu na interdisciplinární aspekt si výzkum na ústavu klade maximální nároky na aktuálnost, exaktnost a metodologickou správnost prováděných šetření.

Tematicky se výzkum na Ústavu jazykových a kulturních studií v současnosti soustřeďuje na léčbu drogové závislosti v interkulturní perspektivě, na náboženský turismus, problematiku ekologického zemědělství a otázky potravinové bezpečnosti. V letošním roce budeme v interkulturním výzkumu léčby drogově závislých pokračovat. Dále se budeme zabývat studiem proměn genderu jako sociokulturního fenoménu.

V rámci výzkumných projektů jsou na ústavu zpracovávány cizojazyčné odborné publikace, které vycházejí v edici Folia Universitatis a zahraničních odborných periodikách. Zaměstnanci ústavu se pravidelně účastní mezinárodních konferencí v České republice i zahraničí.

V budoucnu hodláme posilovat zejména mezinárodní a interdisciplinární stránku vědecko-výzkumné práce, spoluúčast na výzkumech se zahraničními partnery z akademického i neziskového sektoru a experty z oborů přírodních věd.

Partnerské instituce ústavu pocházejí z různých zemí světa (Peru, Nikaragua, Kolumbie, Zambie, Jihoafrická republika aj.). Odkazy na jejich stránky uvádíme níže.

 

Partneři ústavu

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 29. 1. 2016

Odpovědnost za stránku:

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.