Níže uvádíme seznam projektů, na kterých aktuálně participují zaměstnanci ústavu:

1. Glokalizace tradiční amazonské medicíny v České republice
a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách

 • IGA FRRMS
 • ID: 2016/003
 • hl. řešitel: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

 

2. Zemědělská výroba, obchod a hospodářský růst v subsaharské Afriky (SSA) země

 • IGA FRRMS
 • ID: 2016/012
 • hl. řešitel: Ing. Nahanga Verter 

 

3. Vliv nadměrné konzumace cukru na kongnitivní funkce univerzitních studentů

 • IGA FRRMS
 • ID: 2016/015
 • hl. řešitel: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.

 

Dříve řešené projekty:

1. Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit a kulturního turismu

 • OP přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013
 • reg. č.: 22410120061
 • hl. řešitel: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.
 • Informace o projektu na stránkách  Everesta s.r.o.

2. Implementace kurzu Odborná španělská terminologie do studijního programu
Mezinárodní teritoriální studia na FRRMS MENDELU

 • IP
 • reg. č.: B-1506
 • hl. řešitel: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

3. Efektivita komunitní léčby drogové závislosti v interkulturní perspektivě

 • IGA FRRMS
 • reg. č.: 3/2015
 • hl. řešitel: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

4. Proměny genderu jako sociokulturního fenoménu

 • IGA FRRMS
 • reg. č.: 5/2015
 • hl. řešitelka: Katerina Kedron, Ph. D.

5. Udržitelné zemědělství a hospodářský růst v rozvojových zemích

 • IGA FRRMS
 • reg. č.: 18/2015
 • hl. řešitel: Ing. Nahanga Verter

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2015

Odpovědnost za stránku: Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.