FOTOREPORTÁŽ ZE DNE AMAZONIE (4. 5. 2016)

© Mirka Moksha / krasovhledy.cz

 

FOTODOKUMENTACE K PROJEKTU

CYRILOMETODĚJSKÁ CESTA PRO ROZVOJ KULTURNÍCH AKTIVIT A KULTURNÍHO TURISMU

reg. č.: 22410120061

1. informační schůzka (UCM Trnava, 20. 11. 2014)

 

 

2. briefing (UCM Trnava, 16. 12. 2014)

 

 

Rozbalování obálek od externích dodavatelů na konci 1. zadávacího řízení
(19. 12. 2014)

 

 

Rozbalování obálek od externích dodavatelů na konci 2. zadávacího řízení
(27. 2. 2015)

 

 

Rozbalování obálek od externích dodavatelů na konci 3. zadávacího řízení
(31. 3. 2015)

 

Zahájení putovní výstavy v Moravském zemském muzeu (30. 4. 2015)

Pokračování putovní výstavy v infocentru na Velehradě (18. - 29. 5. 2015)

Prezentace výsledků projektu na mezinárodní konferenci „Rozvojové aktivity Cyrilometodějské kulturní stezky“ pořádané v Baťově institutu ve Zlíně (21. 5. 2015)

Další zastávka putovní výstavy v Kostele svatého Cyrila a Metoděje v Brně - Židenicích (29. 5. - 8. 6. 2015)

Prezentace výsledků projektu na mezinárodní konferenci "Sakrální památky ve světle cestovního ruchu", pořadané vedoucím partnerem projektu (4. 6. 2015)

Poslední zastávka putovní výstavy v rámci realizace projektu na FRRMS MENDELU (8. 6. - 1. 7. 2015)

 

 

Návštěva velvyslance z Maroka na FRRMS MENDELU  (2. - 4. 10. 2014)

 

Účast zaměstnanců ústavu na mezinárodní konferenci Islamské bankovnictví (Islamic Banking Conference) v České národní bance (29. 5. 2012)

 

Účast zaměstnanců ústavu na Festivalu spisovatelů Praha (2. - 4. 10. 2014)

Prezentace nové knihy Dr. Messariho "Tertulias desde la puerta de Marchan"

 

Datum poslední aktualizace: 11. 5. 2016

Odpovědnost za stránku:

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.

Katerina Kedron, Ph.D.