Na této stránce najdete výběr z materiálů, které nabízíme zdarma.

Materiály k projektu "Cyrilometodějská cesta pro rozvoj kulturních aktivit
a kulturního turismu" (reg. č. 22410120061)

Cyrilometodějská cesta v Jihomoravském a Zlínském kraji

Infopanely k Cyrilometodějské cestě

 

 

 

 

 

 

 

Datum poslední aktualizace: 17. 7. 2017

Odpovědnost za stránku:

Mgr. et Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.